เอกสารงานสัมมนา AEC Ready II
Attachment File: AEC Workshop20Mar____3.pdfAEC Workshop20Mar____4.pdfAEC Workshop20Mar____2.pdf

วันที่ 19 มีนาคม 2556

1.การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ AEC
คุณสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ
นักวิชาการพานิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

2.มาตรการทางการค้า
คุณพันธชา แสงเดือน
สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

3.มาตรการการนำเข้าของต่างประเทศ
คุณเอกภพ เวียรศิลป์
นักวิชาการพานิชย์ปฏิบัติการ
กรมการค้าต่างประเทศ

4.กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพของอาเซียนภายใต้ Asean Economic Community
คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
กรมศุลกากร

วันที่ 20 มีนาคม 2556

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

2.วิธีการชำระเงินค่าเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพระหว่างประเทศใน AEC
คุณอานาวิลา มรายอริศูนย์
ผู้จัดการส่วนรับประกันและค่าเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพส่งออก ฝ่ายเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

3.เทคนิคการพิจารณาการให้เครดิต
ผู้จัดการส่วนรับประกันและค่าเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพส่งออก ฝ่ายเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

4.กรณีศึกษาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพไม่ชำระเงินค่าเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ

คุณปวีนา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ส่วนสินไหมทนแทนส่วนรับประกันส่งออก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ