หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

Trader Joe’s เริ่มใช้พลาสติกชีวภาพ
2019-03-15

เมื่อเดือนธันวาคม 2018 ร้าน Trader Joe’s ได้ประกาศแผนที่จะให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ โดยมีแนวปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการลดและกำจัดบรรจุภัณฑ์ การหาวัสดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้สารพิษในบรรจุภัณฑ์ และให้บริการรีไซเคิลและการทิ้งสำหรับลูกค้า โดยการเคลื่อนไหวนี้เกิดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจากเสียงตอบรับของลูกค้าและความต้องการของแบรนด์ โดยก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่อลดการใช้พลาสติกในร้านค้า
ณ ปลายปี 2018 Trader Joe’s มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพแล้วหลาย ๆ ด้าน เช่น การยกเลิกการให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในร้านทั่วประเทศ การเปลี่ยนถุงพลาสติกสำหรับอาหารสดเป็นถุงที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การมีศูนย์รับรีไซเคิลและรับทิ้ง นอกจากนี้ยังยุติการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์รวมถึง Bisphenol A (BPA) และยกเลิกการใช้โฟมโดยเปลี่ยนเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ที่ย่อยสลายได้
หลักจากนี้ Trader Joes’s จะทำการลดจำนวนเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพสดที่ถูกเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพในถุงพลาสติก รวมถึง แอปเปิล มันฝรั่ง การกำจัดชิ้นส่วนพลาสติกในซองชา และการเปลี่ยนถาดโฟมในแผนกเนื้อสดเป็นถาดประเภท PET1 ที่สามารถรีไซเคิลได้ หลังจากนั้น ยังมีการเปลี่ยนถุงพลาสติกสำหรับห่อดอกไม้ให้เป็นถุงที่ใช้ได้ใหม่ และเปลี่ยนซองการ์ดของขวัญให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้
ที่มา: bioplasticsnews.com Tag: #เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics