หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

Walmart Foundation ให้ทุนมหาวิทยาลัยจอร์เจียสำหรับการศึกษาวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ
2019-03-29

Walmart Foundation ได้มอบเงินทุน 800,000 เหรียญสหรัฐแก่ University of Georgia New Materials Institute เพื่อช่วยสนับสนุนนักวิจัยในการทำความเข้าใจกระบวนการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้นและช่วยผู้ผลิตในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนมากเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ
งานวิจัยจากเงินทุนนี้จะมุ่งเน้นไปยังทั้งทางออกในช่วงต้นน้ำและปลายน้ำโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อม
“ทุนนี้จะช่วยเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพวิจัยถึงผลของการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกนั้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และถึงวิธีการที่จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมนั้นมีผลต่อกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ” Jason Locklin ผู้อำนวยการ New Materials Institute กล่าว “เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพของเทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพจะถูกนำไปใช้เสนอมาตรฐานใหม่เพื่อค้นหาวิธีจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่กำลังถูกทิ้ง”
บรรจุภัณฑ์แบบหลายชั้นถูกใช้ป้องกันอาหารกว่าครึ่งของทั้งหมด แต่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่ยากต่อการนำมารีไซเคิล โดยฟิล์มที่เกิดจากการผสมของวัสดุหลายชั้นมักจะไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายได้ช้ามาก ซึ่งทางทีมวิจัยจะค้นหาความสามารถในการย่อยสลายของวัสดุต่าง ๆ และกระบวนการทดสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ที่มา: bioplasticsmagazine.com


Tag: #ต่างประเทศ #เทคนิคยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาพร้อมสูตร | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics